SKOLEKLAR I 2024?

VI OPTAGER ELEVER TIL 0. KLASSE

Vi er Elise Smiths Skole
ikke for skolen – men for livet

Elise Smiths Skole er en privatskole, der har eksisteret siden 1824, og er en af Danmarks ældste eksisterende privatskoler. Skolens placering som midtbyskole gør, at eleverne i løbet af deres skoletid bliver tæt knyttede til byens mangfoldige kulturliv såsom biografer, teatre samt musik- og sportslivet.

Vores overordnende formål er at skabe et skoleliv, som i sig selv er værdifuldt. Sammen tager vi samfundsansvar og fælles ansvar i den omverden, vi alle er en del af. Det er vigtigt, at børn oplever at være en del af et større fællesskab, hvorfor vi vægter såvel faglige som sociale fællesskaber højt. Når børnene starter i 0. klasse på Elise Smiths Skole, bliver de en del af et stort fællesskab, og der skabes et tæt bånd med parallelklassen og de voksne omkring klasserne. For yderligere at styrke fællesskabet på skolen har vi en venskabsklasse-ordning. Når de nye 0. klasser starter på skolen, bliver de ”særlige skole-venner” med skolens 5. klasser. De to venskabsklasser følges ad gennem hele skoleforløbet.

På Elise Smiths Skole efterstræber vi, at hverdagen udmønter sig i en daglig atmosfære af rummelighed. Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder, og samværet på skolen skal bygge på tryghed og gensidig tillid, der giver børnene lyst til både at være her og lære noget. 

Vores pædagogiske linje indebærer, at skole og SFO er tæt forbundne og ét samlet tilbud. Derfor er alle elever på 0.–4. klassetrin tilmeldt SFO’en. Som et samlet tilbud søger vi at skabe grobund for, at nysgerrighed, kreativitet, engagement, glæde, nærvær og humor kan trives og være væsentlige drivkræfter i hverdagen. Alle klasser har til og med 4. klasse skemalagte klasseaktiviteter, hvis overordnede sigte er at styrke og understøtte klassens sociale liv og fællesskab samt at styrke det enkelte barns kreative kompetencer og personlige dannelse sammen med klassepædagogen.

På Elise Smiths Skole ønsker vi at styrke børnenes kreative, fysiske, sociale og personlige udvikling igennem de forskelligartede aktiviteter, de møder i deres dagligdag både i skole og SFO. Skolegang er en alvorlig sag, men det må godt være sjovt!

SKOLENS VÆRDIER
  • Skolelivet er i sig selv værdifuldt
  • Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder
  • Vi vægter såvel faglige som sociale fællesskaber
  • Vi søger at understøtte  det enkelte barns personlige udvikling
  • Skolegang er en alvorlig sag – men det må gerne være sjovt!

Læs mere her

VÆRD AT VIDE

Elise Smiths Skole er en fri grundskole, der har eksisteret siden 1824, først som et lille pigeinstitut og senere som en prøveberettiget skole.

Pigerne fik selskab af drengene fra og med 1934. I 1970 blev skolen en selvejende institution.

Elever
På skolen er der cirka 540 elever fordelt på 24 klasser.

Klassekvotienter:
0.-2. klassetrin: 22 elever
3.-9. klasse: 24 elever

Kontakt:
Elise Smiths Skole
Ny Munkegade 13
8000 Århus C.
Tlf.: 8612 2577
kontoret@elise-smiths-skole.dk

 

INDMELD DIT BARN

Indmeldelse og oprettelse på skolens venteliste: 

Kontakt skolens kontor for yderligere oplysninger: Tlf: 86122577

Telefontid skoledage mandag til torsdag 9.00 – 14.00, fredag 9.00 – 13.00, mail: kontoret@elise-smiths-skole.dk

Og/eller opret en tilmelding på ventelisten på nedenstående link:

Et stærkt skolefællesskab