INDMELD DIT BARN

Ny 6.c – opstart hver år i august

Hvert år starter Elise Smiths Skole en helt ny 6.c klasse.
Kontakt skolens kontor på 86122577 eller mail til kontoret@elise-smiths-skole.dk.
Kig rundt på hjemmesiden og bliv klogere på, hvad vi står på mål for på Elise Smiths Skole.

Venteliste

Det koster kr. 100,- årligt pr. barn i administrationsgebyr at være tilmeldt skolens venteliste. Bemærk: Tilmelding til skolens venteliste er ingen garanti for, at barnet kan optages på Elise Smiths Skole.

Indmeldelse kan ske i forbindelse med en sommerferie eller i løbet af skoleåret. Før en indmeldelse kan finde sted, inviteres forældre og barn (nye 0.klasses elever undtaget) til en indmeldelsessamtale med skolens ledelse. Først herefter kan der træffes beslutning om en indmeldelse.

Link til venteliste her

Indmeldelsesgebyr & depositum

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på en måneds skolepenge samt et depositum på kr. 3000,-. Søskende betaler reduceret depositum svarende til reglerne om søskendemoderation i forhold til skolepenge. Depositum tilbagebetales ved elevens udmeldelse af skolen (fratrukket eventuel gæld til skolen).

Elever, der forlader skolen i løbet af et skoleår, får udbetalt depositum i forbindelse med udmeldelsen. Elever, der forlader skolen op til en sommerferie, får udbetalt depositum i løbet af september. OBS: Depositum indbetalt ved indmeldelse af elever til 0.klasse eller 6.C udbetales ikke, hvis udmeldelse finder sted før den 1. oktober det skoleår, klassen starter op.

 

Skolepenge & SFO

Bestyrelsen fastlægger for hvert år størrelsen af den skoleafgift, der sammen med statstilskuddet skal dække skolens udgifter. Afgiften betales i 11 månedlige rater og indbefatter tillige betaling for hæfter, bøger og normalt materialeforbrug i fag som håndarbejde, sløjd, billedkunst m.fl. Første rate forfalder ved skoleårets begyndelse, dvs. d. 1. august, og sidste rate d. 1. juni. Seneste rettidige indbetaling af den månedlige rate er den 5. i måneden. Der tillægges et rykkergebyr på kr. 150 pr. rykkerskrivelse.

Ved indmeldelser i skoleårets løb betales raten for indmeldelsesmåneden med det fulde beløb, hvis indmeldelsen sker i tiden 1.-15. i måneden. Ved indmeldelse senere i måneden betales først for den følgende måned.

Vi anbefaler, at de månedlige skolepenge-indbetalinger sker via PBS. Hjem, der ikke er tilmeldt PBS, skal betale den faktura, som modtages ca. den 20. i måneden. På fakturaen er anført det beløb, der skal betales pr. rate, idet søskende-moderationer og eventuelt fripladstilskud er fratrukket.

Skolepenge 23/24: Betaling pr. måned i 11 måneder (juli betalingsfri)

Skole: Alle klassetrin
1. barn: kr. 2030.-
2. barn: kr. 1015.-
3. barn: Kr. 510.-

SFO: 0.-3. klassetrin
1. barn: kr. 1770.-
2. barn: kr. 885.-
3. barn: Kr. 445.-

SFO: 4. klassetrin
1. barn: kr. 1380.-
2. barn: kr. 690.-
3. barn: Kr. 345.-

Fripladstilskud

Ansøgningsfrist er den 5. september. Skolepengenedsættelser bevilges for ét år ad gangen og udbetales som fratræk af skolepenge i perioden januar og skoleåret ud. Endvidere kan der søges et særligt ESS-tilskud. Skolelederen kan kontaktes herom.

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved henvendelse til skolens kontor. Desuden bedes forældrene orientere barnets klasselærer. Udmeldelsesfristen er én måned og skal ske til den 1. i måneden.