Elise Smiths Skole er en fri grundskole

Elise Smiths Skole har eksisteret siden 1824 og er en af Danmarks ældste eksisterende privatskoler. Skolen fik sit navn ’Elise Smiths Skole’ i 1897 i overgangen fra pigeskole uden eksamensret til eksamensberettiget realskole.

Skolens logo – drengen og pigen – blev tegnet i 1989 af Tanya, der gik i børnehaveklasse på Elise Smiths Skole. Logoet har lige siden været skolens stolte symbol.

På Elise Smiths Skole er der i dag cirka 540 elever fordelt på 24 klasser, og klassekvotienten er i 0.-2. klassetrin på 22 elever og i 3.-9. klasse på 24 elever.

Skolens smukke og gennemrenoverede bygninger består af Hovedhuset, Mellemhuset og Udhuset, og de er omgivet af skolens to skolegårde; Lille Gård og Store Gård, hvor udfordrende og inspirerende legemiljøer og boldbane er etableret til skolens børn.

Skoledagen på Elise Smiths Skole starter kl. 8.30. Undervisningen foregår oftest i moduler af 1½ times varighed med frikvarterer på 15 eller 30 min.

Skole og SFO er tæt forbundne og et samlet tilbud i Elise Smiths Skoles pædagogiske linje. Det er skolens forventning, at alle elever på 0.-4.klassetrin er tilmeldt SFO.

Lejrskoler er en fast del af skolelivet, og alle klasser kommer én gang om året på tur eller rejse. Skolens rejseprogram er obligatorisk og en væsentlig del af skolens uddannelses- og dannelsesprogram. Derudover understøtter lejrskolerne klassernes sociale liv.

Elise Smiths Skole afholder Folkeskolens Eksamener efter 9.klasse.

Velkommen til Elise Smiths Skole