SKOLESKIFTE I 2024?

VI OPTAGER ELEVER TIL 6. C

Vi er Elise Smiths Skole
ikke for skolen – men for livet

Elise Smiths Skole er en privatskole, der har eksisteret siden 1824, og er en af Danmarks ældste eksisterende privatskoler. Skolens placering som midtbyskole gør, at eleverne i løbet af deres skoletid bliver tæt knyttede til byens mangfoldige kulturliv såsom biografer, teatre samt musik- og sportslivet.

Vores overordnende formål er at skabe et skoleliv, som i sig selv er værdifuldt. Sammen tager vi samfundsansvar og fælles ansvar i den omverden, vi alle er en del af. 

Det er vigtigt, at børn oplever at være en del af et større fællesskab, hvorfor vi vægter såvel faglige som sociale fællesskaber højt. Når eleverne i 6.c starter på Elise Smiths Skole, bliver de en del af ét stort fællesskab. I løbet af skoleårets første uger tager klassen på en ryste-sammen-tur med deres lærere. Det er klassens første fælles lejr og ikke mindst begyndelsen på deres fælles skoleliv på Elise Smiths Skole. Lejrskoler er en fast del af skolelivet, hvor der i 7. klasse venter en årgangstur til Skagen, mens der i efteråret på 8. årgang er udveksling til Tyskland og en tur til europæisk by i 9. klasse. Skolens rejseprogram er obligatorisk og en væsentlig del af skolens uddannelses- og dannelsesprogram, som understøtter klassernes sociale liv. 

I løbet af 6.-9. klasse skabes et særligt bånd og sammenhold på årgangen samt med de voksne omkring klasserne. Dette bliver tydeligt i løbet af 6. klasse, hvor der er musical på skemaet efter jul og frem mod sommerferien. Eleverne er med i hele musicalprocessen, og alle får en aktiv og vigtig rolle enten som scenografer, en del af bandet, skuespillere eller dansere. Skolegang er en alvorlig sag – men det må gerne være sjovt!

Som skole ønsker vi at fremme mulighederne for, at eleverne kan udvikle og styrke deres evne til at indgå̊ i demokratiske processer. Den enkelte skal opleve at have indflydelse på og ansvar for skolehverdagen inden for fællesskabets rammer, samt at vi har indflydelse på hinanden. Vi ønsker at ruste børnene til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv som demokratisk dannede borgere. Dette får de blandt andet mulighed for at prøve kræfter med, da der hvert år i 5.-9. klasse vælges to elevrådsrepræsentanter for hver klasse som en del af elevrådet. Repræsentanterne bliver en stemme ind i skolens virke, hvor de er medbestemmende og sammen med til at udvikle ideer samt forme skole- og hverdagslivet. 

På Elise Smiths Skole efterstræber vi ikke mindst, at hverdagen udmønter sig i en daglig atmosfære af rummelighed. Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder, og samværet på skolen skal bygge på tryghed og gensidig tillid, der giver børnene lyst til både at være her og lære noget. Forbundethed ser vi som vores vilkår. Sammen med børnene udfordrer vi den enkeltes muligheder for at indgå i et udviklende fællesskab, og vi ønsker at understøtte børn til at følge og finde indre motivation til mestring af eget liv og personlig udvikling. Således er skolen med til at skabe nærvær og et vigtigt fællesskab med elevernes dannelse til livet og samfundet i højsæde.

SKOLENS VÆRDIER
  • Skolelivet er i sig selv værdifuldt
  • Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder
  • Vi vægter såvel faglige som sociale fællesskaber
  • Vi søger at understøtte  det enkelte barns personlige udvikling
  • Skolegang er en alvorlig sag – men det må gerne være sjovt!

Læs mere her

VÆRD AT VIDE

Elise Smiths Skole er en fri grundskole, der har eksisteret siden 1824, først som et lille pigeinstitut og senere som en prøveberettiget skole.

Pigerne fik selskab af drengene fra og med 1934. I 1970 blev skolen en selvejende institution.

Elever
På skolen er der cirka 540 elever fordelt på 24 klasser.

Klassekvotienter:
0.-2. klassetrin: 22 elever
3.-9. klasse: 24 elever

Kontakt:
Elise Smiths Skole
Ny Munkegade 13
8000 Århus C.
Tlf.: 8612 2577
kontoret@elise-smiths-skole.dk

 

INDMELD DIT BARN

Indmeldelse og oprettelse på skolens venteliste: 

Kontakt skolens kontor for yderligere oplysninger: Tlf: 86122577

Telefontid skoledage mandag til torsdag 9.00 – 14.00, fredag 9.00 – 13.00, mail: kontoret@elise-smiths-skole.dk

Og/eller opret en tilmelding på ventelisten på nedenstående link:

Et stærkt skolefællesskab