SKOLEBIBLIOTEK

PÅ ELISE SMITHS SKOLE 

Skolebiblioteket er et rart sted at være. Her er plads og hjerterum til elever, der træner læsningen eller fordyber sig i litteraturens verden.

Vores skønlitterære samling henvender sig til elever i hele skoleforløbet og indbefatter bl.a. en stor og varieret samling af letlæsningsbøger til den første læsning. Vi har også en spændende samling af billedbøger, og elever i alle aldre må meget gerne låne med hjem. Oplæsning af/med/til forældre er noget, vi anbefaler – ikke kun pga hyggen og nærheden, der opstår i disse læsesituationer, men også fordi alle undersøgelser viser, at læseudviklingen trives og tager fart ved sådan en indsats.

Gennem de senere år har vi opprioriteret skønlitteraturen, og vi er derfor kun opdateret på fagbøger, når det gælder indskolingen og starten af mellemtrinnet. De ældre elever kan søge deres faglitteratur andetsteds – bl.a. på internettet. 

UDLÅN

Alle klasser fra 0.-6. har en ugentlig dansklektion, hvor de er på skolebiblioteket. Her møder eleverne en skolebibliotekar, der kan vejlede dem i valg af frilæsningsbøger, ligesom de kan låne bøger til deres læsetræning. Alt efter aftale med dansklæreren kan der også foregå andre aktiviteter såsom oplæsning, præsentation af elevernes boganmeldelser og introduktion til digitale programmer. Hensigten med bibliotekstimen er at støtte eleverne i at få gode læsevaner og være øjenåbner for den verden, som læsningen tilbyder.

0.-2. klasse
Eleverne i 0.-2. klasse låner via deres personlige stregkode, mens bibliotekaren sidder ved børnenes side og hjælper og tjekker, at alt går rigtigt til.

3.-9. klasse
3.-9.klasse låner via deres unilogin og afleverer også selv. Lånetiden for lånte bøger (klassesæt undtaget) er fire uger. 

Hvis bøger bortkommer eller ødelægges, mens de er udlånt til eleven, skal de erstattes. Efter sommerferien følger vi op på bøger, der ikke er blevet afleveret skoleåret inden. I september får eleven første rykkerbrev med hjem, i oktober andet rykkerbrev med hjem. Afleveres bøgerne ikke inden udgangen af oktober, regnes bøgerne for udgået af biblioteket og hjemmene får en regning på beløbet. Bøgerne kan ikke afleveres derefter.

Ikke betalte regninger fratrækkes depositummet, når eleven forlader skolen.

Skolebiblioteket er lærerdækket i 16 lektioner om ugen, og vi bestræber os på at være til stede i alle 10-frikvarterer. 

 

Velkommen på skolebiblioteket!

KLASSESÆT & UDLÅN FRA CFU

Det er på skolebiblioteket, at eleverne låner klassesæt. Ved skoleårets start lånes fagbøgerne enten via unilogin eller under overværelse af faglæreren. Derudover skriver eleven i sit navn og klasse ind i den enkelte fagbogs omslag, så den i løbet af skoleåret ikke forveksles med en klassekammerat. Afleveres den indscannede ikke, modtager familien en regning på bogens pris.

På skolen bruger vi desuden mange materialer, som er lånt via CFU (Center for Undervisningsmidler). Lærerne noterer, hvilke bøger (de har numre) de enkelte elever låner, og derfor ved vi også, hvem der mangler at aflevere, når der mangler bøger ved afleveringsfristen. Når bøger ikke afleveres til tiden, er proceduren den samme, som hvis bøger fra skolebiblioteket ikke afleveres: eleven/familien skal betale for bogen. Fire uger efter, at bogen skulle være afleveret, modtager eleven/familien en regning.

Læsning er for sindet, hvad træning er for kroppen

 

-Joseph Addison, britisk   politiker (1672-1719)

TJEK DIN LÅNESTATUS HER

CICERO SURF