ELISE SMITHS SKOLE

Ny Munkegade 13 · 8000 Aarhus C   |   Telefon 8612 2577   |   kontoret@elise-smiths-skole.dk

SKOLENS VÆRDIER
  • Skolelivet er i sig selv værdifuldt
  • Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder
  • Vi vægter såvel faglige som sociale fællesskaber
  • Vi søger at understøtte  det enkelte barns personlige udvikling
  • Skolegang er en alvorlig sag – men det må gerne være sjovt!

Læs mere her

VÆRD AT VIDE

Elise Smiths Skole er en fri grundskole, der har eksisteret siden 1824, først som et lille pigeinstitut og senere som en prøveberettiget skole.

Pigerne fik selskab af drengene fra og med 1934. I 1970 blev skolen en selvejende institution.

Elever
På skolen er der cirka 540 elever fordelt på 24 klasser.

Klassekvotienter:
0.-2. klassetrin: 22 elever
3.-9. klasse: 24 elever

Kontakt:
Elise Smiths Skole
Ny Munkegade 13
8000 Århus C.
Tlf.: 8612 2577
kontoret@elise-smiths-skole.dk

 

INDMELD DIT BARN
For at blive indmeldt på Elise Smiths Skole skal barnet være opskrevet på ventelisten. Dette gælder også for søskende.

Elise Smiths Skole opretter hvert år en helt ny klasse – 6.c. Kontakt skolens kontor for yderligere information.

Ledige elevpladser, opdateret 21. august 2023:

I indeværende skoleår 22/23 har vi ledige pladser på:

0. årgang – 1 ledig drengeplads
1. årgang – Få ledige pladser
2. årgang – ledige pigepladser
3. årgang – ledige pigepladser
4. årgang – ledige pladser, deraf flest pigepladser

Kontakt skolens kontor for yderlige oplysninger.

Indmeldelse og oprettelse på skolens venteliste: 

Kontakt skolens kontor for yderligere oplysninger: Tlf: 86122577

Telefontid skoledage mandag til torsdag 9.00 – 14.00, fredag 9.00 – 13.00, mail: kontoret@elise-smiths-skole.dk

Og/eller opret en tilmelding på ventelisten på nedenstående link:

ELISE SMITHS SKOLE – en fri skole i midtbyen

Elise Smiths Skole er en fri grundskole, der er placeret midt i Aarhus C – i den pulserende og spændende storby.
Skolens placering i det dynamiske midtbymiljø giver mulighed for mange kulturelle aktiviteter for skolens elever.

LÆS MERE
Elise Smith Skole er placeret tæt på kulturlivet, på byens historie, museer og kulturinstitutioner i det hele taget.

I løbet af skoletiden vil eleverne blive tæt knyttet til byens kulturliv; til biografer, teatre, musik- og sportslivet og byens mange museer, og skolens elever lærer at navigere rundt i byen.

Derudover har skolens placering som midtbyskole den store fordel, at vi ofte samarbejder med byens mange øvrige uddannelsesinstitutioner, som ligger i nærområdet; med læreruddannelsen VIA, med Aarhus Universitet og med de mange ungdomsuddannelser.
Det giver skolen stor glæde at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og deres studerende. 

Første skoledag på Elise Smiths Skole

Første skoledag på Elise Smiths Skole

15. august 2023

6. årg. præsenterer årets musical

6. årg. præsenterer årets musical

13. juni 2023

Lillegård forvandlet og indviet

Lillegård forvandlet og indviet

23. august 2023

Læs mere om musikskolen Laura

Læs mere om idrætsforeningen