SKOLELEDER SØGES TIL ELISE SMITHS SKOLE

Vi skaber det værdifulde skoleliv på Elise Smiths Skole – vil du stå i spidsen for os?

Frihed, fællesskab og indflydelse er nøgleord for dit kommende job som skoleleder hos os. Du kommer til at stå i spidsen for et aktivt fællesskab. Det består af dedikerede og kompetente medarbejdere fra alle faggrupper, en opbakkende forældrekreds og en engageret bestyrelse.
Som skole arbejder vi for at give eleverne gode værdier, demokratisk dannelse i fællesskabet og høj faglighed. Vi oplever, at vores børn lærer ansvar, ordentlighed og rummelighed som pejlemærker, de bærer med sig videre i livet.

Elise Smiths Skole er en 196-årig fri grundskole beliggende i hjertet af Aarhus.
Friheden motiverer os. Elise Smiths Skole er en meget veldrevet skole med en stærk økonomi og gennemrenoverede bygninger, som giver en velorganiseret ramme omkring skoledagen. Aktuelt er skolen ved at bygge til i form af ny bevægelsessal og træværksted.
Vi har en bredt sammensat forældre-/elevgruppe fra mange samfundslag. Fra 0.-9. årgang er vi ca. 550 elever fordelt på 24 klasser og 60 ansatte. Skolens SFO 0.-4. klasse er en del af vores samlede skoletilbud.

Stillingen

Som skoleleder bliver du øverste leder af et velfungerende lederteam, der spiller godt og tæt sammen. Du bliver ansvarlig for driften og er den bærende kraft i strategisk udvikling af skolen, økonomi, bygninger, personaleledelse og pædagogisk retning.
Vi ønsker os en skoleleder, som træder op og tegner skolen ud af til med hjertet på rette sted i mødet med os, vores omverden og særligt med børn og forældre.

Du har blik for at bevare det værdifulde i traditionerne samtidigt med, at du tør udfordre os på vores praksis og inspirere os til at træde nye veje. Du bliver en driver i at se nye strømninger og krav og pege kursen ud for vores eksisterende og fortsatte udvikling.


Din profil – som leder og menneske

Rent fagligt er det et krav, at du har solid erfaring med økonomistyring og personaleledelse. Og at du har pædagogisk baggrund. Det er en fordel, hvis du har kendskab til den frie skoleverden, men ikke noget krav.

Som menneske og leder hviler du i din tillid til andre og formår ud fra den at give plads til indflydelse og selvstændighed hos alle dine medarbejdere. Du skaber de optimale betingelser for, at vi tager selvstændige initiativer og gør vores allerbedste. Du er tilgængelig og lydhør, men kan også være kurssættende, når der er behov for det.

Andre kendetegn ved dig:

  • kan se dig selv som bærer af skolens værdier
  • kan lede alle personalegrupper: lærere, pædagoger og TAP’er
  • har interesse for skolepolitik
  • er god til netværk
  • er udadvendt og trives i mødet med børn og voksne
  • kan tænke strategi og føre den ud i livet
  • er nysgerrig på og vidende om fremtiden i skoleverdenen

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt relevant løninterval. Aflønning sker i intervallet: 487.371 kr. til 586.131 kr. (1.4.2020 niveau). Hertil kommer eventuelle personligt aftalte tillæg samt pensionsordning (17,3 % pension i Lærernes Pension eller en tjenestemandslignende pensionsordning afhængig af kandidatens nuværende forhold).

Praktiske informationer:
Du er meget velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Else Marie Gejl på 22437281 eller viceskoleleder Winnie Tornvig Hooge på 24488654, hvis du vil vide mere om stillingen. Som en forberedelse til at søge jobbet er du også velkommen til at besøge skolen for en aftalt rundvisning.

Ansøgningsfrist 19 januar 2021.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online på dette link https://www.jobindex.dk/vis-job/h1032932. Her kan du uploade ansøgning, cv og eventuelle andre bilag.

Vi holder første samtale 27. januar og anden samtale 3. februar 2021 efter kl. 14. De kandidater, der går videre til anden samtale, vil blive bedt om at lave en case og udfylde en personlighedstest.

Stillingen er på fuld tid og uden øvre arbejdstid med tiltrædelse pr. 1. april 2021 eller efter aftale.

Du kan læse mere om skolen, skolens SFO og ressourcecenter på hjemmesiden og i skolens program, hvor værdigrundlaget også er at finde.