Traditioner og eftertænksomhed

1. november fyldte Elise Smiths Skole år, og i år har hun prøvet det 197 gange.

Vi har derfor en vis rutine i at holde skolefødselsdag og traditionen tro mødtes vi alle for at fejre – denne gang dog for første gang i vores nye bevægelsessal.

Tidligere i år afviklede skolen sin motionsdag i form af et sponsorløb, og alle de indløbne 49.480 kr. havde elevråd og ledelse i fællesskab besluttet at give til en hjælpeorganisation – denne gang planbørnefonden, som arbejder for børns ret og mulighed for at gå i skole i verdens fattige lande.

Kirsten fik overrakt pengene af elevrådet, og hendes oplæg om fondens arbejde gav stof til eftertænksomhed hos både store og små. Vi er stolte af vores bidrag og bevidste om vores rige muligheder i vores del af verdenen.

René og elevråd talte om skolens grundlov og om deres arbejde for at Elise Smiths Skole vedbliver med at være et sted, hvor man lytter til hinanden og samarbejder om at gøre skoledagen så god som mulig for alle.

Elevband og sang dannede en smuk ramme for fødselsdagen.